Ehliyet için Gerekli Evraklar

Ehliyet almak için Sürücü Kursuna Kayıt Olmak İçinGEREKLi BELGELER

- 4 adet Biyometrik Fotoğraf
- Öğrenim belgesi
- Sabıka Kaydı (e-devlet)
- Sürücü Olur Raporu- 18 yaşını doldurmamış (A1 sınıfı ehliyet)
kursiyerler için veli/vasi muvaffakatnamesi


Yabancı Uyruklular için Gerekli Evraklar

- 4 adet Biyometrik Fotoğraf
- Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi- Sabıka Kaydı (e-devlet)
- Sürücü Olur Raporu
- Pasaportun noter tasdikli tercümesi
- Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

E-Sınav nedir? Nasıl yapılır?