Ehliyet sınavına itiraz etme nasıl olur?

Ehliyet sınavına itiraz başvurusu nasıl yapılır?
Ehliyet Sınavı itiraz Adresi: https://eitiraz.meb.gov.tra. İtirazlar, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü, sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının teorik olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir. Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir.


Değerlendirme formları optik okuyucuyla okutulmaktadır, dolayısıyla bugüne kadar yapılan itirazlarda farklı bir sonuç çıktığı görülmemiştir.

Ehliyet sınavına itiraz için dilekçe örneği:


T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne

ANKARA


....../....../20...  tarihli Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı’na …….....…… İl/İlçesinde katıldım. Sınav sonuçları ….......…….. günü web sitenizde ilan edildi ve ben de ...……. puan almış bulunmaktayım. Ancak almış olduğum puandan daha yüksek bir puan bekliyordum. Bu nedenle sınav sonucuma itiraz ediyor ve cevap kağıdımın yeniden incelenerek değerlendirilmesini istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih:                                                                    Ad Soyadı
                                                                             Tc No:
Adres:                                                                    İMZA
Telefon:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

E-Sınav nedir? Nasıl yapılır?