Kimler Ehliyet alamaz?

2018 Kimler Ehliyet alamaz Hangi hastalıklar ehliyet almaya engeldir? 2017 Kimler Ehliyet alamaz Hangi hastalıklar ehliyet almaya engeldir?
Hangi suçlardan hüküm giyenler ehliyet alamaz?
20.12.2006 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 403. ve 404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 188, 190 ve 191. maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29. maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 6. maddesinden hüküm giymemiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kimler Ehliyet Alamazlar?

1 Ocak 2016 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan yönetmelik gereği kimlerin Ehliyet alamayacağı belirlenmiştir.

Hangi suçları işleyenler Ehliyet Alamaz?

Sağlık Durumu Ehliyet Almaya Aykırı Durumlar

  • Zeka Geriliği Olanlar (IQ su 79'dan küçük olanlar)
  • Bunama ve sürekli duygu durum bozukluğu olanlara ehliyet verilmez
  • İşitme ve denge kaybı (günlük hayatı kısıtlayan), Baş dönmesine sebep olabilecek hastalığı olanlar, hipoglisemik derece de şeker hastalığı olanlar uzmana yönlendirilecek ve karara bağlanacak
  • Her iki gözde ayrı ayrı görme alanı 120 dereceden daha az görme alanına sahip olanlar sürücü belgesi alamayacak.
  • Sadece tek gözü görmeyen ehliyet alabilecek
  • Gece körlüğü olanlar gün doğumunun bir saat sonrasından itibaren gün batımından bir saat öncesine kadar araç kullanabilecek
  • Hayati önemi olan organ yetmezliği olanlara sürücü belgesi verilmez
  • Tedavi edilemeyen ve kontrol edilemeyen baş dönmesi rahatsızlığı olanlara ehliyet verilmez.
  • Kişinin baş ve boynunu arkaya döndürmesini ve bakmasını yüzde 50’den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi hastalıklarında sürücü belgesi verilmeyecek. Lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini yüzde 75’den fazla engelleyen durumlarda da sürücü belgesi alınamayacak.
  • Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olanlara ehliyet verilmez

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

E-Sınav nedir? Nasıl yapılır?