Sürücü kurslarında zorunlu olarak kaç saat direksiyon dersi verilmeli?

Kursların vermesi gereken zorunlu direksiyon dersi eğitimi kaç saattir?Yeni yönetmeliğe göre direksiyon sınavları tüm sınıflarda 35 dakika sürmektedir. Bu sürenin ilk 5 dakikası sözlü sınav yapılmaktadır. Bu yüzden Direksiyon eğitimlerinin eksiksiz alınması çok önemlidir.

Direksiyon eğitimleri başlamadan önce tüm sınıflarda 2 saat simülatör ya da eğitim pistinde eğitim yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.


Sürücü kurslarından "Akan Trafikte" almanız gereken toplam ders saatleri şöyledir;


 • "M", "A1", "A2", "A" ve "B1" sınıfı ehliyet için 12 saat,
 • "A" sınıfı ehliyet için 6 saat,
 • "B" sınıfı ehliyet için 14 saat,
 • "D1" sınıfı ehliyet için 7 saat,
 • "D" sınıfı ehliyet için 14 saat,
 • "C1" sınıfı ehliyet için 10 saat,
 • "C" sınıfı ehliyet için 20 saat,
 • "BE", "C1E", "CE", "D1E" ve "DE" sınıfı ehliyet için 6 saat,
 • "F" sınıfı ehliyet için 12 saattir.

Yönetmelikte geçen "saat" kavramı ders saatidir. Yönetmelikte ifade edilen Bir ders saati toplam 50 dakikadır. Kursiyer her derste 50 dakika araç sürerek 10 dakika istirahat etmesi gerekir.

Ehliyetlerine sınıf ekleyeceklerin alması gereken zorunlu direksiyon dersi saatleri;

Mevcut sürücü belgesi olup farklı bir sınıfa geçeceklere uygulanacak direksiyon eğitimlerinin toplam kaç saat  olduğu aşağıda listelenmiştir. Sürücü kursları yönetmeliğinde belirtilen sürelerde direksiyon eğitimlerinin tamamlanması zorunludur.

 • M sınıfı B sınıfına yükseltmek isterse 14 saat, B1’e yükseltmek isterse 8 saat, A sınfı için 4 saat, A1 için 2 saat direksiyon dersi almalıdır.
 • A1 sınıfı sürücü, B sınıfı ehliyet almak isterse 14, B1 için 6, A için 4, A2 için 2 saat direksiyon dersi almalıdır.
 • A2 sınıfı B sınıfı ehliyet almak isterse 14, B1 için 4 saat, A için 2 saat direksiyon eğitimi almak zorundadır.
 • A sınıfı sürücü B sınıfı ehliyet için 14, B1 için 2 saat direksiyon dersi almalı,
 • B1 sınıfı B için 14 saat, A sınfı için 8 saat, A1 için 4 saat, A2 için 6 saatdireksiyon dersi,
 • B sınıfı sürücü belgesi olup da BE isteyenler 6 saat, D sınıfı isteyenler 14, D1 için 7, C için 20, C1 için 10, B1, A, A2, A1 ve M  için 6 saat direksiyon dersi,
 • C1 sınıfı C1E için 6 saat, D sınıfı için 10, D1 için 5, C için 10, B1, A, A2, A1 ve M  için 12 saat direksiyon dersi,
 • C sınıfı CE için 6 saat, D sınıfı için 7, D1 için 4, B1, A, A2, A1 ve M  sınıfları için 12 saat direksiyon dersi,
 • D1 sınıfı D1E için 6 saat, D sınıfı için 7, C için 10,  C1 için 5 saat, B1, A, A2, A1 ve M  sınıfları için 12 saat direksiyon dersi,
 • D sınıfı DE için 6 saat, C için 7,  C1 için 4 saat, B1, A, A2, A1 ve M  sınıfları için 12 saat direksiyon dersi,
 • C1E sınıfı sürücü belgesine B1, A, A2, A1 ve M  sınıflarını ilave etmek isteyenler 12 saat direksiyon dersi,
 • CE sınıfı sürücü belgesi olup da B1, A, A2, A1 ve M  sınıflarını ilave etmek isteyenler 12 saat direksiyon dersi,
 • D1E sınıfı sürücü belgesine B1, A, A2, A1 ve M  sınıflarını ilave etmek isteyenler 12 saat direksiyon dersi,
 • DE sınıfı sürücü belgesine B1, A, A2, A1 ve M  sınıflarını ilave etmek isteyenler 12 saat direksiyon dersi,
 • F sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar B için 14 saat, B1, A, A2, A1 ve M  sınıflarını ilave etmek isteyenler 12 saat direksiyon dersi,
 • G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar, F için 12 saat, B için 14 saat, B1, A, A2, A1 ve M  sınıflarını ilave etmek isteyenler 12 saat direksiyon dersi almalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

E-Sınav nedir? Nasıl yapılır?