Yabancı Uyruklular Nasıl Ehliyet alır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğine göre ehliyet almak isteyen Yabancı uyruklu kursiyerlerden;Yabancı uyruklular için Gerekli Evraklar;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf istenir.

Yabancı uyrukluların Sınavlara Tercümanla girme hakkı;


Yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlere eğitim verecek kurslara, yüksek öğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya milli eğitim müdürlüğünce yüksek öğrenim görmüş ve yabancı dil bilgisi yönünden yeterli bulunan bir kişi valilik izni ile görevlendirilir. Tercüman teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticileriyle birlikte girer. Öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında tercüman görevlendirilir. Ücret kursiyer tarafından karşılanmak kaydıyla teorik derslerin sınavlarında tercüman görevlendirilir.


suriyeliler ehliyet alabilir mi? Evet..
Suriyeli veya diğer başka bir ülkeden ülkemize gelenlere verilen "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" ile ehliyet alınabilir.

2 yorum:

E-Sınav nedir? Nasıl yapılır?