100 Ceza Puanını Doldurmanın Cezası 2019

100 Ceza Puanını Doldurmanın Cezası 2019

Uygulama gereğince 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulur. Sürücüler bu 2 ay zarfında herhangi bir sürücü kursunda aldıkları 20 saatlik trafik ve Çevre Bilgisi ile Trafik Adabı eğitimin sonucunda, sürücü kursundan eğitime katıldıklarına dair belgelerini almaları halinde trafik tescil bürosundan ehliyetlerini geri alabilirler.

1 yıl içerisinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerine ise bu sefer 4 ay süresince el konulur. Ehliyetine ikinci defa el konulan sürücü, alacağı eğitimin yanı sıra, psikoteknik değerlendirmeye de girmek zorundadır. Sürücü yapılan muayeneler sonrasında ehliyetini alabileceğini belirten belgeye sahip olması durumunda ehliyetine kavuşabilmektedir.

1 yıl içerisinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyeti ise iptal edilmektedir.

Ceza Puanı Ne Zaman Sıfırlanır?
Ceza puanları 1 yılın sonunda sıfırlanmaktadır. Örneğin 60 ceza puanı bulunan bir sürücünün ceza puanı, 1 senenin dolmasının ardından sıfırlanmaktadır.

Ceza Puanı Sorgulama
Ceza puanı sorgulaması artık birçok işlemin gerçekleştirilebildiği E-devlet sisteminden yapılabilmektedir. Sürücüler turkiye.gov.tr’ye T.C. Kimlik No ve E-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ceza puanı sorgulaması yapabilirler. Ceza puan sorgulaması yapmak için tıklayın.

Ceza Paunı Eğitimi Kaydı İçin Gerekli Belgeler
Ehliyetine el konulan sürücülerin, sürücü kurslarına 20 saatlik eğitim için başvuruları sırasında teslim etmeleri gereken belgeler ise şöyledir;
  • Ehliyetin polis tarafından alındığına dair tutanak
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 4 adet biyometrik fotoğraf
  • Öğrenim Belgesi
  • Sabıka Kaydı
  • Sağlık Raporu
Sürücü kursuna kayıt:
Her ayın 1 ile 10'u arası sürücü kurslarının kayıt dönemidir. Evraklarınız ile kaydınızı ayın 10'una kadar yaptırırsanız ortalama ayın sonunda eğitimler tamamlandıktan sonra eğitim tamamlama belgenizi alabilirsiniz. 100 Ceza puanı eğitimi 2019 İstanbul için: 700 TL.'dir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (118. Maddesi)

CEZA PUANI UYGULAMASI, PUANLAMA VE TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ ALINMASI:

Madde 118 - Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza, için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. (Değişik fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar. (Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. (Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. (Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır. Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. (Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgeleri geri alınanlardan, geri alma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler, bu Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

E-Sınav nedir? Nasıl yapılır?