MTSAS 2019 E-Sınav Kılavuzu yayınlandı.

MTSAS 2019 E-Sınav Kılavuzu yayınlandı.MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ
KURSİYERLERİ E-SINAV UYGULAMA KILAVUZU 2019 
 
 
DİKKAT:
1.   Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
2.  Bu kılavuz, 12 Aralık 2007 tarih ve 26728 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun hükümleri, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, 2016 Eylül tarih ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ile Özel MTSK Modülü hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
3.   Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Müdürlükleri, e-sınava başvuran kursiyerler ile sınav görevlileri bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
4.    Bu kılavuz yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

 
İÇİNDEKİLER


Sayfa No:
TANIMLAR
4
1. GENEL AÇIKLAMALAR
5
2. e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
6
3. e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ
7
4. KURSİYER BAŞVURU İŞLEMLERİ
7
5. İLGİLİ KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER
8
5.1. Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler
8
5.2. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler
9
6. e-SINAV GİRİŞ BELGESİ
9
7. e-SINAV UYGULAMASI
9
8. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
11
9. SINAV DEĞERLENDİRMESİ
11
10. SINAV İTİRAZLARI
12
11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
13

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

E-Sınav nedir? Nasıl yapılır?