Sürücü adaylarına ekonomik sürüş tekniği eğitimi geliyor.

Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre, Sürücü belgesi verilen kurslarda ekonomik sürüş tekniği ve çevre kirliliği konularına yer verilecek.

Sürücü adaylarına ekonomik sürüş tekniği eğitimi geliyor.

Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; motorlu araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesi, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesi, çevreci alternatif yakıt kullanımının teşvik edilmesi, hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması, akıllı ulaşım sistemlerinin etkin uygulanması, sürdürülebilir şekilde ulaşım altyapılarının iyileştirilmesi ve kentsel ulaşım planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 03.05.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre; Sürücü belgesi verilen kurslarda ekonomik sürüş tekniği ve çevre kirliliği konularına yer verilecek. Ayrıca, Belediyelerde toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülere, işe başladıklarında ve her üç yılda bir olmak üzere, çevre ve ekonomik sürüş teknikleri ile ilgili eğitim verilmesi sağlanacak ve sürücüler sertifikalandırılacak. Bu uygulama ile çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve sera gazı salınımının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

E-Sınav nedir? Nasıl yapılır?